Privacy Beleid

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van McArthurGlen UK Limited (benoemd in het Privacy Beleid als "McArthurGlen", "wij" of "ons").

Auteursrecht

Voor de inhoud van deze website geldt: copyright Designer Outlet Roermond. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Designer Outlet Roermond mogen geen gegevens van de website, in het bijzonder geen teksten, afbeeldingen of geluid, worden vermenigvuldigd, verspreid, openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden. Iets anders geldt alleen voor het strikte privé-gebruik van de eindgebruiker.

Aansprakelijkheidsbeperking

De pagina is alleen bedoeld voor het verstrekken van informatie. Het Designer Outlet Roermond is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten op de pagina en sluit elke aansprakelijk voor schade, die direct of indirect voortkomt uit het gebruiken van de website en het gebruiken van de daarin aanwezige informatie, uit.

Wijzigingen van de rechtelijke bepalingen

Het Designer Outlet Roermond behoudt zich het recht voor veranderingen aan de website en aan de rechtelijke bepalingen uit te voeren. Stel uzelf bij elk bezoek aan de site op de hoogte van de op dat moment geldende rechtelijke bepalingen.

Inwinnen en verwerken van persoonlijke gegevens

Wij van het Designer Outlet Roermond vinden het belangrijk, dat u zoveel mogelijk controle heeft over uw eigen persoonlijke gegevens. In enkele gevallen hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Wij vragen u alleen om uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, als u ons deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld voor het toesturen van informatiemateriaal, deelname aan een loterij of een enquête. Voor aanmelding bij de Privilege Club moet u minimaal 16 jaar zijn.

Privilege Club

1. Als u lid wordt van de Privilege Club registreren we ook:

a. uw naam, e-mailadres, mobiele nummer, postcode, geboortedatum en het land waar u woont; en

b. geo-locatiegegevens via het wifinetwerk in onze Designer Outlets, waaruit blijkt hoe u zich door het centrum beweegt.

2. Als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, gebruiken we deze informatie om u het laatste nieuws en exclusieve persoonlijke aanbiedingen te doen per e-mail en mobiele telefoon via pushberichten.

3. U kunt op elk moment uw toestemming voor het verzamelen van geo-locatiegegevens intrekken op http://optout.mcarthurglen.com.

4. Leden van de Privilege Club die geen speciale aanbiedingen meer van ons willen ontvangen, kunnen zich op elk moment afmelden via een e-mailbericht naar marketing@mcarthurglen.com.

Gebruik en overdracht van persoonsgegevens

Gegevens, die ons u in het kader van de website doet toekomen, worden alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor de afwikkeling. Verder geschiedt verwerking en gebruik van uw gegevens voor doeleinden van ondersteuning, het toezenden van informatie en voor doeleinden van marktonderzoek en opinieonderzoek. Op de website kunnen hyperlinks naar andere websites staan, die niet tot het Designer Outlet Roermond behoren. Als u dergelijke websites bezoekt, kan het Designer Outlet Roermond geen verantwoording meer dragen voor het vertrouwelijke behandelen van uw gegevens. Het overzenden van uw gegevens via het Internet geschiedt deels ongecodeerd. Als gevolg hiervan kan ongerechtigd kennisnemen door derden niet geheel worden uitgesloten.

DE MERKEN

Toon alle